Thông báo về kế hoạch cho sinh viên, học viên trở lại học tập trung tại Trường

Theo thông báo số 625/TB-ĐT(23/9/2020) , căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương, Trường Đại học xây dựng thông báo thời gian sinh viên, học viên trở lại học tập trung tại trường từ ngày 28/9/2020
 

Tin tức & Sự kiện liên quan khác

Zalo
favebook