Ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Khoa Vật liệu xây dựng đã tiến hành Đại hội công đoàn vào ngày ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại phòng P13.H2 – Trường Đại học Xây dựng. Với  thành phần tham dự: toàn thể Công đoàn viên của Khoa và đồng chí Nguyễn Mai Thu đại điện BCH Công đoàn Trường ĐHXD Hà Nội.
Đ/c Trần Đức Trung- chủ tọa, chủ tịch công đoàn điều hành hội nghị, đã đọc “Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022,  phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028” của Công đoàn Trường. Đ/c Bùi Thị Thanh Huyền - ủy viên: đoàn đọc “Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028” của Công đoàn bộ phận đơn vị.
Đ/c Văn Viết Thiên Ân – Phó trưởng Khoa nhận xét, đánh giá Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua đã hoạt động tích cựu, tạo không khí đoàn kết, vui vẻ…và có những hoạt động hiệu quả dù có giai đoạn gặp khó khăn do covid19. BCH hoạt động có trách nhiệm cao. Và lưu ý  cần bổ sung thông tin còn thiếu sót trong báo cáo tổng kết (hoạt động thể thao, thăm hỏi,…)
Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Khoa đánh giá phong trào công đoàn của Khoa rất mạnh cả trong NCKH và thể thao; Hy vọng nhiệm kỳ tới BCH và các Công đoàn viên phát huy để luôn tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Khoa.
Đ/c Nguyễn Mai Thu – Đại diện BCH Công đoàn Trường: Đánh giá cao sự hoạt động tích cực của Công đoàn Khoa VLXD; Chúc mừng năm mới toàn thể Công đoàn Khoa VLXD.
Hội nghị đã bầu ra 05 đồng chí sau trúng cử làm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028
  1. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh  - Cán bộ Văn phòng Khoa
  2. Đồng chí Nguyễn Văn Bính – Cán bộ Phòng thí nghiệm và nghiên cứu vật liệu
  3. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng – Giảng viên Bộ môn Vật liệu xây dựng
  4. Đồng chí Nguyễn Nhân Hòa – Giảng viên Bộ môn Công nghệ VLXD
  5. Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền – Giảng viên Bộ môn Hóa học
Và đồng chí Nguyễn Nhân Hòa được các thành viên Ban chấp hành bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.
Chúc Ban chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy và hành thành tốt các công việc, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Khoa, cũng như góp phần tích cực vào công tác công đoàn chung của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI VÀ BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2023-2028
Công đoàn viên của Khoa Vật liệu Xây dựng tham dự hội nghị
Nữ công đoàn viên của Khoa

Ban chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành công đoàn khóa mới chụp ảnh cùng Trưởng Khoa PGS.TS Hoàng Vĩnh Long (ngoài cùng bên phải) và Đồng chí TS. Trần Đức Trung (Chủ tịch công đoàn Khoa khóa 2017-2022, ngoài cùng bên trái)

Tin tức & Sự kiện liên quan khác

Zalo
favebook