Thông báo về thu học phí bảo lưu Điểm quá trình kỳ II năm học 2019/2020

Phòng Tài vụ tiến hành thu học phí bảo lưu điểm quá trình (ĐQT) kỳ II năm học 2019/2020 của sinh viên các khóa từ 10/6/2020
- 19/6/2020

Chi tiết sinh viên xem thông báo đính kèm dưới đây.

 


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook