Thông báo thay đổi phòng học tạm thời

Theo đề nghị sử dụng phòng học của Ban đào tạo kỹ sư chất lượng cao, Khoa Đào tạo sau đại học và các Hội đồng tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học tạm thời từ 11 đến 13/6/2020 của các lớp có lịch học tại giảng đường H1. (Cụ thể sinh viên xem thông báo đính kèm dưới đây).

Các bạn sinh viên đọc kỹ thông báo để thực hiện cho đúng nhé.

 


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook