Thông báo về việc đăng ký môn học kỳ III năm học 2019 - 2020

Theo thông báo số 76/TB-ĐT ngày 01/6/2020 của Phòng Đào tạo
- Trường Đại học Xây dựng.

Các bạn sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện đăng ký môn học theo đúng thời gian quy định đối với khóa học của mình.


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook