Học bổng Chính phủ Nhật Bản

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng chuyển đến quý thầy/cô lãnh đạo khoa thông tin về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cho Chương trình thạc sỹ (02 năm)tiến sỹ (03 năm) của Trường Đại học Kumamoto. 

Các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc và Quy hoạch, kỹ thuật công trình, Công nghệ thông tin, Vật liệu... 

Giá trị học bổng: 
Thạc sỹ: 144.000 yên / tháng 
Tiến sỹ: 145.000 yên / tháng 
Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS: 5.5

Chi tiết thông tin về học bổng và form mẫu hồ sơ  tại đường link dưới đây: 
 https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/  Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook