Thông báo về việc xét chọn nhận Giải thưởng KOVA

Theo Thông báo số 438/TB-CTSV ngày 11/6/2020 của Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
- Trường Đại học Xây dựng. 

Các bạn sinh viên đủ điều kiện theo yêu cầu hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của Ban tổ chức và gửi về Phòng CTCT&QLSV (P302A1) trước ngày 15/7/2020.


Học bổng - Học phí liên quan khác

Zalo
favebook