Quyết định về việc cấp học bổng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHXD ngày 14/10/2020 của trường Đại học xây dựng.
Chúc mừng bạn Đỗ Văn Bảo - lớp 62VL1 đã đạt được suất học bổng này.

Học bổng - Học phí liên quan khác

Zalo
favebook