Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách dưới đây.

Các em chờ Quyết định chính thức của Nhà trường, và sau đó tiền HB sẽ được chuyển vào TK liên kết NH của các em.

Danh sách sinh viên có trong bảng sau:


Học bổng - Học phí liên quan khác

Zalo
favebook