Tập đoàn AGC đến từ Nhật Bản tuyển 01 thực tập từ xa cho sinh viên ngành VLXD

AGC tuyển dụng Thực tập từ xa (có thu nhập) cho 01 bạn sinh viên năm cuối ngành VLXD- Đại học Xây dựng với nội dung:
  • Internship to research Vietnam market for coating material on metal substrate:
               (Thực tập nghiên cứu về thị trường vật liệu sơn phủ cho kim loại tại Việt Nam)
 
Lịch trình dự kiến của chương trình Internship (on-line) như sau:
  • 19/08 ― Đăng tin tuyển dụng trên kênh thông tin của Khoa
  • 23/09  Hạn nộp hồ sơ các bạn sinh viên
  • 29/09 – 01/10  Phỏng vấn
  • 02/10  Chọn ứng viên
  • 14/10 ― Gửi thư mời thực tập
  • Tháng 11  Bắt đầu khóa thực tập
Thông tin chi tiết xin liên hệ với Khoa VLXD, email Vatlieu@nuce.edu.vn

Tuyển dụng liên quan khác

Zalo
favebook