ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, cung cấp các nội dung cung cấp TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2022 của KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG, cụ thể như sau:
* Thông tin tuyển sinh đào tạo đại học năm 2022:
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng: Tuyển sinh 100+
 - Ngành Kỹ thuật vật liệu: tuyển sinh 50+
* Chỉ tiêu xét tuyển
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT

- Theo phương thức kỳ thi Đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách Khoa tổ chức

- Tuyển thẳng: ilets đạt 5.0 trở lên, và yêu cầu điểm thi Điểm xét tuyển 2 môn  >= 12 điểm.
Mỗi ngành lấy 02 chỉ tiêu tuyển thẳng.
* Thông tin chung về hai ngành của Khoa Vật liệu xây dựng:


* Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đại học chính quy đã tốt nghiệp ở năm trước.


* Lưu ý cách tính điểm:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang Thông tin điện tử của toàn Trường công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: https://huce.edu.vn/cong-khai-cam-ket-dam-bao-chat-luong-giao-duc-cac-nam-hoc-
2021-2022
Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh của Toàn Trường xem ở đây:
https://drive.google.com/file/d/1cmWR5TDIX3-ixBpcWAsB8i0AWMRqmwyJ/view?fbclid=IwAR34PxJs69Hwy-kHKzpbQLEa1MnubDd8D11KQoh3k_QAMYbg9B9J36yukTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ khóa tuyển sinh năm 2020, các chương trình đào tạo của Trường được thiết kế theo 3 mô hình như sau:
a) Chương trình Cử nhân Kỹ thuật/Kiến trúc (4 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học).
b) Chương trình tích hợp Cử nhân - Kỹ sư/Kiến trúc sư (5 ÷ 5,5 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Kỹ sư/Kiến trúc sư (sau đại học).
c) Chương trình tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ (5,5 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Thạc sĩ (sau đại học).
Căn cứ vào kế hoạch cá nhân (học tập/làm việc) sinh viên có thể lựa chọn và đăng  ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3.
Học phí dự kiến đào tạo Đại học chính quy là 430.000 đồng/1 tín chỉ.
 

Thông tin tuyển sinh liên quan khác

Zalo
favebook