Hiện nay, Sơ đồ tổ chức của Khoa Vật liệu Xây dựng bao gồm:
 

  • Chi ủy;
  • Hội đồng Khoa; 
  • Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng khoa;
  • Văn phòng khoa;
  • Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng;
  • Bộ môn Vật liệu xây dựng;
  • Bộ môn Hóa học;
  • Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu Vật liệu xây dựng.
Zalo
favebook