Giới thiệu về Bộ môn Hóa học

Bộ môn Hóa học hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học xây dựng vào năm 1966. 
Bộ môn có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ và được đào tạo bài bản, gồm 5 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 3 cử nhân.

Trong công tác đào tạo, Bộ môn tham gia giảng dạy các môn học cơ bản cho sinh viên toàn trường; đồng thời giảng dạy các môn học cơ sở chuyên ngành và sau đại học cho ngành Vật liệu xây dựng và ngành Kỹ thuật môi trường. Bộ môn cũng tham gia đào tạo cho các hệ đào tạo kỹ sư chất lượng cao cũng như các chương trình liên kết đào tạo khác.

Trong hoạt động nghiên cứu, Bộ môn tập trung trên các hướng:

  • Vật liệu vô cơ, vật liệu xanh; Vật liệu nano, vật liệu tiên tiến
  • Vật liệu polime compozit
  • Vật liệu xử lý môi trường hướng tới phát triển bền vững
  • Vật liệu chống thấm, chống ăn mòn và các phương pháp bảo vệ cho các công trình xây dựng; 
  • Phụ gia xi măng, bê tông
  • Tính toán, thiết kế hệ thống công nghệ hóa học
  • Xử lý bùn thải, chất thải rắn; Xử lý kim loại nặng trong nước thải công nghiệp
     

 

Địa chỉ Văn phòng Bộ môn: P.513 -  Nhà A1 - Trường Đại học xây dựng
Điện thoại: (+84) 02438697346
Email: bm.hoahoc@nuce.edu.vn 

Zalo
favebook