Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng

Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng là đơn vị đảm nhiệm công tác giảng dạy các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành cho bậc đại học ngành Vật liệu xây dựng và giảng dạy nhiều môn bậc sau đại học ngành Kỹ thuật vật liệu, Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đào tạo các cán bộ kỹ thuật cho ngành Vật liệu xây dựng trong cả nước.

 

Thầy cô Bộ môn Công nghệ VLXD (9.2015)

(Từ trái qua phải: Thầy Tuân, Thầy Bình, Thầy Ân, Cô Quế Anh, Thầy Đại, Thầy Thiên, Thầy Huân, Thầy Lan, Thầy Đức, Thầy Long, Thầy Quý, Thầy Đấu, Thầy Ruệ, Thầy Hồng, Thầy Hòa, Thầy Lâm)

Hiện nay, Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 22 học phần cho bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng trong đó có hướng dẫn thực tập cán bộ kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp. Bộ môn đã và đang tham gia giảng dạy 20 môn học cho các lớp cao học ngành Kỹ thuật vật liệu, ngành Kiến trúc và hướng dẫn luận văn Thạc sỹ và luận án Tiến sỹ ngành Kỹ thuật vật liệu. Bộ môn đã hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ và nhiều học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ.

Bộ môn đã chủ trì và tham gia biên soạn được 18 đầu sách giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn thí nghiệm cho chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng.

Bên cạnh công tác giảng dạy, các giảng viên của bộ môn luôn say mê, tìm tòi, vận dụng các kiến thức trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu, kết quả ứng dụng tại các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng ghi dấu công sức của các nhà khoa học - Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng.

Bộ môn Công nghệ Vật liệu Xây dựng được thành lập vào tháng 09 năm 1966 thuộc khoa Vật liệu xây dựng và kỹ thuật vệ sinh.  Khi đó, Bộ môn công nghệ Vật liệu do thầy Đỗ Thúc Tuấn làm chủ nhiệm. Thời kỳ này Trường Xây Dựng sơ tán từ Lạng Sơn về Hà Bắc. Từ đó đến nay, Bộ môn luôn giữ vai trò chủ chốt, đào tạo của ngành Vật liệu Xây dựng.

Từ khi thành lập, Bộ môn không thay đổi tên gọi mặc dù vào năm 1988-1989, Khoa Vật liệu Xây dựng  được thành lập, tách ra từ Khoa Vật liệu xây dựng và kỹ thuật vệ sinh.

Với nhiều đóng góp , Bộ môn đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1986; nhiều lần tặng thưởng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

  • Địa chỉ Văn phòng Bộ môn: P.501 -  Nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng
  • Điện thoại: (+84) 02438697016
  • Email: bm.cnvlxd@nuce.edu.vn
Zalo
favebook