PGS.TS. HOÀNG VĨNH LONG

Trưởng Khoa

  • Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức hành chính, thi đua khen thưởng, tài chính.

 

 

PGS.TS VĂN VIẾT THIÊN ÂN

Phó Trưởng khoa

  • Phụ trách công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

PGS.TS.NGUYỄN NGỌC LÂM

Phó Trưởng khoa

  • Phụ trách công tác Sinh viên và Đối ngoại.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

 

Zalo
favebook